Azure Policy inbyggda definitioner för Azure Migrate

Den här sidan är ett index Azure Policy inbyggda principdefinitioner för Azure Migrate. Ytterligare Azure Policy inbyggda funktioner för andra tjänster finns i Azure Policy inbyggda definitionerna.

Namnet på varje inbyggd principdefinition länkar till principdefinitionen i Azure Portal. Använd länken i kolumnen Version för att visa källan på Azure Policy GitHub lagringsplatsen.

Azure Migrate

Name
(Azure Portal)
Description Effekt(er) Version
(GitHub)
Konfigurera Azure Migrate att använda privata DNS-zoner Använd privata DNS-zoner för att åsidosätta DNS-upplösningen för en privat slutpunkt. En privat DNS-zon länkar till ditt virtuella nätverk för att matcha Azure Migrate projekt. Läs mer på: https://aka.ms/privatednszone . DeployIfNotExists, Disabled 1.0.0

Nästa steg