Distribuera modulen för ABAP för SAP R3-familjen med bryggor

Den här artikeln beskriver stegen för att distribuera ABAP-funktionsmodulen i SAP Server.

Översikt

SAP Business Suite 4 HANA (S/4HANA), ECC och R/3 ERP-bryggan kan användas för att extrahera metadata från SAP-servern. Detta uppnås genom att ABAP en funktionsmodul på SAP-servern. Den här funktionsmodulen är fjärransluten till bryggan för att fråga efter och ladda ned (som en textfil) metadata som innehåller på SAP-servern.

När bryggan körs gör du något av följande:

 1. Importerar metadata från en befintlig fil som redan har laddats ned lokalt från en tidigare bryggkörning.

 2. Anropar api ABAP modulen, väntar på nedladdningen och importerar sedan metadata från filen.

Det här dokumentet beskriver de steg som krävs för att distribuera den här modulen.

Anteckning

Följande instruktioner kompilerades baserat på SAP GUI v.7.2

Förutsättningar

Ladda ABAP källkoden för funktionsmodulen från Purview Studio. När du registrerar en källa och sedan en ny sökning efter SAP ECC eller SAP S/4HANAfinns en nedladdningslänk överst på följande sätt.

Ladda ABAP källkoden för funktionsmodulen från Purview Studio

Distribution av modulen

Skapa ett paket

Det här steget är valfritt och ett befintligt paket kan användas.

 1. Logga in på SAP S/4HANA- eller SAP ECC-servern och öppna Object Navigator (SE80-transaktion).

 2. Välj alternativet Paket i listan och ange ett namn för det nya paketet (till exempel Z _ MITI) och tryck sedan på knappen Visa.

 3. Välj Ja i fönstret Skapa paket. Därför öppnas fönstret Package Builder: Create Package (Paketbyggare: Skapa paket). Ange värdet i fältet Kort beskrivning och välj ikonen Fortsätt.

 4. Välj Egna begäranden i fönstret Fråga efter lokal Workbench-begäran. Välj utvecklingsbegäran.

Skapa en funktionsgrupp

I Object Navigator väljer du Funktionsgrupp i listan och skriver namnet i indatafältet nedan (till exempel Z _ MITI _ FGROUP). Välj ikonen Visa.

 1. I fönstret Skapa objekt väljer du Ja för att skapa en ny funktionsgrupp.

 2. Ange en lämplig beskrivning i fältet Korttext och tryck på knappen Spara.

 3. Välj ett paket som förbereddes i föregående steg Skapa ett paket och välj Spara.

 4. Bekräfta en begäran genom att trycka på ikonen Fortsätt.

 5. Aktivera funktionsgruppen.

Skapa ABAP function-modulen

 1. När funktionsgruppen har skapats väljer du den.

 2. Välj och håll (eller högerklicka) på funktionsgruppens namn i databasens webbläsare och välj Skapa och sedan Funktionsmodul.

 3. I fältet Funktionsmodul anger du Z_MITI_DOWNLOAD . Fyll i korta textinmatningar med rätt beskrivning.

När modulen har skapats anger du följande information:

 1. Gå till fliken Attribut.

 2. Välj Bearbetningstyp som Fjärraktiverad funktionsmodul.

  Alternativet Registrera källor – Remote-Enabled-funktionsmodul

 3. Gå till fliken Källkod. Det finns två sätt att distribuera kod för funktionen:

  a. Ladda upp textfilen som du laddade ned från Purview Studio från huvudmenyn enligt beskrivningen i Krav. Det gör du genom att välja Verktyg, Fler verktyg och sedan Upload/Ladda ned och sedan Upload.

  b. Du kan också öppna filen, kopiera innehållet och klistra in det i källkodsområdet.

 4. Gå till fliken Importera och skapa följande parametrar:

  a. P _ OMRÅDESTYP DD02L-TABNAME (valfritt = Sant)

  b. P _ LOCAL _ PATH TYPE STRING (Optional = True)

  c. P _ SPRÅKTYP L001TAB-DATA STANDARD ' E'

  d. RPS-TYPEN SÅ _ INT STANDARD 0

  e. ROWCOUNT-TYP SÅ _ INT STANDARD 0

  Anteckning

  Välj Skicka värde för alla

  Alternativet Registrera källor – Importparametrar

 5. Gå till fliken "Tabeller" och definiera följande:

  EXPORT_TABLE LIKE TAB512

  Alternativ för att registrera källor – fliken Tabeller

 6. Gå till fliken Undantag och definiera följande undantag: E_EXP_GUI_DOWNLOADFAILED

  Alternativ för att registrera källor – fliken Undantag

 7. Spara funktionen (tryck på Ctrl+ S eller välj Funktionsmodul och sedan Spara på huvudmenyn).

 8. Välj ikonen Aktivera i verktygsfältet (ctrl + F3) och välj knappen Fortsätt i dialogrutan. Om du uppmanas bör du välja de genererade interna som ska aktiveras tillsammans med huvudfunktionsmodulen.

Testa funktionen

När alla föregående steg har slutförts följer du stegen nedan för att testa funktionen:

 1. Öppna _ funktionsmodulen Z MITI _ DOWNLOAD.

 2. Välj Funktionsmodul och sedan Testa och sedan Test Function Module (Testa funktionsmodul) från huvudmenyn (eller tryck på F8).

 3. Ange en sökväg till mappen i det lokala filsystemet i parametern P LOCAL PATH och tryck på _ _ kör-ikonen i verktygsfältet (eller tryck på F8).

 4. Ange namnet på det intressanta området i fältet P _ AREA om en fil med metadata måste laddas ned eller uppdateras. När funktionen har avslutats måste mappen som har angetts i parametern P _ LOCAL PATH innehålla flera filer med metadata _ inuti. Namnen på filerna efterliknar områden som kan anges i fältet P _ AREA.

Funktionen slutför körningen och metadata laddas ned mycket snabbare om den startas på datorn som har en nätverksanslutning med hög hastighet med SAP S/4HANA- eller ECC-server.

Nästa steg