Om Azure Route Server-stöd för ExpressRoute och Azure VPN

Azure Route Server stöder inte bara virtuella nätverksinstallationer från tredje part (NVA) som körs i Azure, utan integreras även sömlöst med ExpressRoute- och Azure VPN-gatewayer. Du behöver inte konfigurera eller hantera BGP-peering mellan gatewayen och Azure Route Server. Du kan aktivera routningsutbyte mellan gatewayen och Azure Route Server med en enkel konfigurationsändring.

Hur fungerar det?

När du distribuerar en Azure Route Server tillsammans med en ExpressRoute-gateway och en NVA i ett virtuellt nätverk sprids som standard inte de vägar som den tar emot från NVA- och ExpressRoute-gatewayen mellan varandra. När du aktiverar routningsutbytet lär sig ExpressRoute och NVA varandras vägar.

I följande diagram:

  • SDWAN-installationen tar emot vägen från Azure Route Server från "On-prem 2", som är ansluten till ExpressRoute, tillsammans med den virtuella nätverksvägen.

  • ExpressRoute-gatewayen tar emot vägen från "On-prem 1", som är ansluten till SDWAN-installationen, tillsammans med den virtuella nätverksvägen från Azure Route Server.

    Diagram showing ExpressRoute configured with Route Server.

Du kan också ersätta SDWAN-installationen med Azure VPN-gatewayen. Eftersom Azure VPN Gateway och ExpressRoute är fullständigt hanterade behöver du bara aktivera routningsutbytet för de två lokala nätverken för att prata med varandra.

Viktigt

Azure VPN-gatewayen måste konfigureras i aktivt-aktivt läge och ha ASN inställt på 65515.

Diagram showing ExpressRoute and VPN gateway configured with Route Server.

Nästa steg