Metodtips och mönster för säkerhet i AzureAzure security best practices and patterns

Artiklarna nedan innehåller beprövade metoder för att använda när du utformar, distribuerar och hanterar dina molnlösningar med hjälp av Azure.The articles below contain security best practices to use when you’re designing, deploying, and managing your cloud solutions by using Azure. Dessa metodtips kommer från vår erfarenhet med Azure-säkerhet och erfarenheter från kunder som du.These best practices come from our experience with Azure security and the experiences of customers like you.

Bästa praxis är avsedda att vara en resurs för IT-proffs.The best practices are intended to be a resource for IT pros. Detta kan inkludera designers, arkitekter, utvecklare och testare som bygger och distribuerar säkra Azure-lösningar.This might include designers, architects, developers, and testers who build and deploy secure Azure solutions.

Dokumentet rekommenderade säkerhetsmetoder för Azure-lösningar består av säkerheten metodtips som finns i artiklar som anges ovan.The white paper Security best practices for Azure solutions is a collection of the security best practices found in the articles listed above.

Ladda ned dokumentetDownload the white paper