Visa aviseringar om hälsotillståndet för tjänsten med hjälp av Azure-portalen

Tjänststatus meddelanden publiceras av Azure-infrastrukturen i Azure-aktivitetsloggen. Meddelandena innehåller information om resurserna under din prenumeration. Med tanke på den eventuellt stora mängden information som lagras i aktivitetsloggen finns det ett separat användargränssnitt som gör det enklare att visa och konfigurera aviseringar om service health-meddelanden.

Tjänststatus meddelanden kan vara informations- eller åtgärdsbara, beroende på klass.

Mer information om de olika klasserna för service health-meddelanden finns i Tjänststatus egenskaper för meddelanden.

Visa aviseringar om tjänsthälsa i Azure Portal

  1. I Azure Portal väljer du Övervaka.

    Screenshot of Azure portal menu, with Monitor selected

    Azure Monitor samlar alla dina övervakningsinställningar och data i en samlad vy. Först öppnas den i avsnittet Aktivitetslogg.

  2. Välj Aviseringar.

    Screenshot of Monitor Activity log, with Alerts selected

  3. Välj +Lägg till aktivitetsloggavisering och konfigurera en avisering för att säkerställa att du meddelas om framtida tjänstaviseringar. Mer information finns i Skapa aktivitetsloggaviseringar för tjänstmeddelanden.

Nästa steg