Skapa och hitta ankare med hjälp av Azure spatiala ankare

Med hjälp av Azures spatiala ankare kan du dela ankare i världen mellan olika enheter.

Det stöder flera olika utvecklings miljöer.

Nästa steg

Om du vill veta mer kan du fortsätta genom att välja din utvecklingsmiljö: