Dokumentation om Azure Blob Storage

Azure Blob Storage är Microsofts objektlagringslösning för molnet. Blob Storage är optimerad för lagring av enorma mängder ostrukturerade data.

Om blobblagring

Översikt