Azure Synapse Analytics

Azure Synapse är en obegränsad analystjänst som sammanför informationslager i företagsklass och stordataanalys. Det ger dig friheten att köra frågor mot data på dina villkor, antingen med hjälp av serverlösa eller dedikerade resurser – i stor skala.