Dv2- och DSv2-serien

Gäller för: ✔️ Virtuella Linux-datorer ✔️ Med virtuella Windows-datorer ✔️ – flexibla skalningsuppsättningar ✔️ Enhetliga skalningsuppsättningar

Dv2- och DSv2-serien, som är en uppföljning av den ursprungliga D-serien, har en kraftfullare cpu- och optimal cpu-till-minne-konfiguration som gör dem lämpliga för de flesta produktionsarbetsbelastningar. Dv2-serien är cirka 35 % snabbare än D-serien. Dv2-serien körs på tredje generationens Intel® Xeon® Platinum 8370C (Ice Lake), Intel® Xeon® Platinum 8272CL (Cascade Lake), Intel® Xeon® 8171M 2.1GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) eller Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz-processorer (Haswell) med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Dv2-serien har samma minnes- och diskkonfigurationer som D-serien.

Dv2-serien

Dv2-seriens storlekar körs på 3:e generationens Intel® Xeon® Platinum 8370C (Ice Lake), Intel® Xeon® Platinum 8272CL (Cascade Lake), Intel® Xeon® 8171M 2.1GHz (Skylake) eller Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) eller Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz-processorer (Haswell) med Intel Turbo Boost Technology 2.0.

ACU: 210-250
Premium Storage: Stöds inte
Cachelagring i Premium Storage: Stöds inte
Direktmigrering: Stöds
Minnesbevarande uppdateringar: Stöds
Stöd för VM-generering: Generation 1
Accelererat nätverk: Stöds
Tillfälliga OS-diskar: Stöds inte
Kapslad virtualisering: Stöds inte

Storlek Virtuell processor Minne: GiB Temporär lagring (SSD) GiB Maximalt dataflöde för temp storage: IOPS/Read MBps/Write MBps Maximalt antal datadiskar Dataflöde: IOPS Maximalt antal nätverkskort Förväntad nätverksbandbredd (Mbit/s)
Standard_D1_v21 1 3.5 50 3 000/46/23 4 4 × 500 2 750
Standard_D2_v2 2 7 100 6 000/93/46 8 8 × 500 2 1500
Standard_D3_v2 4 14 200 12 000/187/93 16 16 × 500 4 3000
Standard_D4_v2 8 28 400 24 000/375/187 32 32 × 500 8 6000
Standard_D5_v2 16 56 800 48 000/750/375 64 64x500 8 12000

1 Accelererat nätverk kan bara tillämpas på ett enda nätverkskort.

DSv2-serien

DSv2-seriens storlekar körs på tredje generationens Intel® Xeon® Platinum 8370C (Ice Lake), Intel® Xeon® Platinum 8272CL (Cascade Lake), Intel® Xeon® 8171M 2.1GHz (Skylake) eller Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) eller Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz-processorer (Haswell) med Intel Turbo Boost Technology 2.0 och premiumlagring.

ACU: 210-250
Premium Storage: Stöds
Cachelagring i Premium Storage: Stöds
Direktmigrering: Stöds
Minnesbevarande uppdateringar: Stöds
Stöd för VM-generation: Generation 1 och 2
Accelererat nätverk: Stöds
Tillfälliga OS-diskar: Stöds
Kapslad virtualisering: Stöds inte

Storlek Virtuell processor Minne: GiB Temporär lagring (SSD) GiB Maximalt antal datadiskar Maximalt cachelagrat och temporärt dataflöde för lagring: IOPS/MBIT/s (cachestorlek i GiB) Maximalt dataflöde för oåtkomlig disk: IOPS/MBIT/s Maximalt antal nätverkskort Förväntad nätverksbandbredd (Mbit/s)
Standard_DS1_v21 1 3.5 7 4 4000/32 (43) 3200/48 2 750
Standard_DS2_v2 2 7 14 8 8000/64 (86) 6400/96 2 1500
Standard_DS3_v2 4 14 28 16 16000/128 (172) 12800/192 4 3000
Standard_DS4_v2 8 28 56 32 32000/256 (344) 25600/384 8 6000
Standard_DS5_v2 16 56 112 64 64000/512 (688) 51200/768 8 12000

1 Accelererat nätverk kan bara tillämpas på ett enda nätverkskort.

Definitioner för storlekstabellen

  • Lagringskapaciteten visas i GiB, eller 1 024^3 byte. När du jämför diskar i GB (1 000^3 byte) med diskar som mäts i GiB (1 024^3) bör du komma ihåg att kapacitetssiffrorna som anges i GiB kan verka mindre. Till exempel 1 023 GiB = 1 098,4 GB.

  • Diskgenomflödet mäts i indata-/utdataåtgärder per sekund (IOPS) och Mbit/s där Mbit/s = 10^6 byte/sek.

  • Datadiskar kan köras i cachelagrat eller icke cachelagrat läge. För diskåtgärder med cachelagrade data anges cacheläget till ReadOnly eller ReadWrite. För diskåtgärder med icke cachelagrade data anges cacheläget till Inget.

  • Information om hur du får bästa lagringsprestanda för dina virtuella datorer finns i Prestanda för virtuella datorer och diskar.

  • Förväntad nätverksbandbredd är den maximala aggregerade bandbredden som allokeras per VM-typ för alla nätverkskort för alla mål. Mer information finns i Nätverksbandbredd för virtuella datorer.

    Övre gränser garanteras inte. Begränsningar ger vägledning för att välja rätt VM-typ för det avsedda programmet. Den faktiska nätverksprestandan beror på flera faktorer, till exempel överbelastning i nätverket, programbelastningar och nätverksinställningar. Information om hur du optimerar nätverkets dataflöde finns i Optimera nätverkets dataflöde för virtuella Azure-datorer. För att uppnå förväntade nätverksprestanda i Linux eller Windows kan du behöva välja en specifik version eller optimera den virtuella datorn. Mer information finns i Avsnittet om testning av bandbredd/dataflöde (NTTTCP).

Andra storlekar och information

Priskalkylator: Priskalkylator

Mer information om disktyper: Disktyper

Nästa steg

Läs mer om hur Azure-beräkningsenheter (ACU) kan hjälpa dig att jämföra beräkningsprestanda mellan Azure-SKU:er.