Azure-tillägg och -funktioner för virtuella datorer

Tillägg är små program som tillhandahåller konfiguration efter distribution och automatisering på virtuella Azure-datorer. Azure-plattformen är värd för många tillägg som omfattar VM-konfiguration, övervakning, säkerhet och verktygsprogram. Utgivare tar ett program, omsluter det i ett tillägg och förenklar installationen. Allt du behöver göra är att ange obligatoriska parametrar.

Hur hittar jag vilka tillägg som är tillgängliga?

Du kan visa tillgängliga tillägg genom att välja en virtuell dator och sedan Välja Tillägg på den vänstra menyn. En fullständig lista över tillägg finns i Identifiera VM-tillägg för Linux och Identifiera VM-tillägg för Windows.

Hur installerar jag ett tillägg?

Azure VM-tillägg kan hanteras med hjälp av Azure CLI, PowerShell, Resource Manager-mallar och Azure Portal. Om du vill prova ett tillägg går du till Azure Portal, väljer tillägget för anpassat skript och skickar sedan ett kommando eller skript för att köra tillägget.

Mer information finns i Windows tillägg för anpassat skript och Anpassat Linux-skripttillägg.

Hur gör jag för att hantera tilläggsapplikationslivscykeln?

Du behöver inte ansluta till en virtuell dator direkt för att installera eller ta bort ett tillägg. Livscykeln för Azure-tillägg hanteras utanför den virtuella datorn och integreras i Azure-plattformen.

Något annat som jag bör tänka på när det gäller tillägg?

Vissa enskilda program för VM-tillägg kan ha sina egna miljökrav, till exempel åtkomst till en slutpunkt. Varje tillägg har en artikel som förklarar eventuella förutsättningar, inklusive vilka operativsystem som stöds.

Felsökning av tillägg

Om du letar efter allmänna felsökningssteg för Windows VM-tillägg kan du gå till Felsöka Azure Windows-tilläggsproblem för virtuella datorer.

I annat fall finns specifik felsökningsinformation för varje tillägg i avsnittet Felsökning och support i översikten för tillägget. Här är en lista över felsökningsinformation som är tillgänglig:

Namnområde Felsökning
microsoft.azure.monitoring.dependencyagent.dependencyagentlinux Azure Monitor beroende för Linux
microsoft.azure.monitoring.dependencyagent.dependencyagentwindows Azure Monitor beroende för Windows
microsoft.azure.security.azurediskencryptionforlinux Azure Disk Encryption för Linux
microsoft.azure.security.azurediskencryption Azure Disk Encryption för Windows
microsoft.compute.customscriptextension Anpassat skript för Windows
microsoft.ostcextensions.customscriptforlinux Desired State Configuration för Linux
microsoft.powershell.dsc Desired State Configuration för Windows
microsoft.hpccompute.nvidiagpudriverlinux NVIDIA GPU-drivrutinstillägg för Linux
microsoft.hpccompute.nvidiagpudriverwindows NVIDIA GPU-drivrutinstillägg för Windows
microsoft.azure.security.iaasantimalware Tillägg för program mot skadlig Windows
microsoft.enterprisecloud.monitoring.omsagentforlinux Azure Monitor för Linux
microsoft.enterprisecloud.monitoring.microsoftmonitoringagent Azure Monitor för Windows
stackify.linuxagent.extension.stackifylinuxagentextension Stackify Retrace för Linux
vmaccessforlinux.microsoft.ostcextensions Återställa lösenord för Linux
microsoft.recoveryservices.vmsnapshot Ögonblicksbild för Linux
microsoft.recoveryservices.vmsnapshot Ögonblicksbild för Windows

Nästa steg