Dokumentation om Virtual Network

Lär dig hur du använder ett virtuellt nätverk (VNet), en logisk representation av ditt eget nätverk i molnet. Dokumentation som visar du hur konfigurerar och hanterar ett VNet, använder det för att starta virtuella datorer eller molntjänster, ansluter VNet till det lokala nätverket och expanderar ditt nätverk till molnet och samtidigt har kontroll över resurser.


Referens