Azure Virtual Network NAT mått

Azure Virtual Network NAT gateway-resurser ger flerdimensionella mått. Du kan använda de här måtten för att observera åtgärden och för felsökning. Aviseringar kan konfigureras för kritiska problem, till exempel SNAT-uttömning.

Figure depicts a NAT gateway resource that consumes all IP addresses for a public IP prefix and directs that traffic to and from two subnets of virtual machines and a virtual machine scale set.

Bild: Virtual Network NAT för utgående till Internet

Mått

NAT-gatewayresurser tillhandahåller följande flerdimensionella mått i Azure Monitor:

Metric Beskrivning Rekommenderad sammansättning Dimensioner
Byte Byte som bearbetas inkommande och utgående Sum Riktning (In; Out), Protokoll (6 TCP; 17 UDP)
Paket Paket som bearbetas inkommande och utgående Sum Riktning (In; Out), Protokoll (6 TCP; 17 UDP)
Bort ignorerade paket Paket som tas bort av NAT-gatewayen Sum /
Antal SNAT-anslutningar Tillståndsövergångar per intervall Sum Anslutningstillstånd, protokoll (6 TCP; 17 UDP)
Totalt antal SNAT-anslutningar Aktuella aktiva SNAT-anslutningar (~ SNAT-portar som används) Sum Protokoll (6 TCP; 17 UDP)

Aviseringar

Aviseringar för mått kan konfigureras i Azure Monitor för vart och ett av de föregående måtten.

Begränsningar

Resource Health stöds inte.

Nästa steg