Kvot gränser för CloudSimple-noden

Fyra noder är den standardkvantitet som är tillgänglig för köp när prenumerationen har Aktiver ATS för CloudSimple-tjänsten. Du kan köpa alla typer av noder från Azure Portal. Minst tre noder av samma SKU krävs för att skapa ett privat moln. Om du har köpt noderna kan ett fel meddelande visas när du försöker köpa ytterligare noder.

Kvotökning

Du kan öka kvoten för en nod genom att skicka en support förfrågan. Tjänst drifts teamet utvärderar begäran och arbetar med dig för att öka kvoten för noden. Välj följande alternativ när du öppnar en ny biljett:

  • Typ av problem: teknisk
  • Prenumeration: ditt prenumerations-ID
  • Tjänst typ: VMware-lösning av CloudSimple
  • Problem typ: kvot för dedikerade noder
  • Problem under typ: öka kvoten för dedikerade noder
  • Ämne: kvot ökning

I information om support ärendet anger du det antal noder och den nod-SKU som krävs.

  • Node-SKU
  • Antal ytterligare noder som du begär att kvoten ska ökas för

Nästa steg