Förutsägelse

POST http://localhost:5000/v1/prediction

Hämta den rekommenderade nästa åtgärden från en exporterad Bonsai hjärna.

Sökvägsparametrar

Inga.

HTTP-svar

Svarskod Svarstyp Description
200 (OK) Relevant svarsobjekt POST anropet slutfördes
400 (felaktig begäran) Felmeddelande Något i begäran är felaktigt
500 (internt fel) Felmeddelande Ett ohanterat undantag inträffade
503 (tjänsten är inte tillgänglig) Felmeddelande Resursbegränsningar hindrade hjärnan från att svara

Begära objekt

Bonsai anpassar följande JSON-mall under exporten baserat på indelningsfilen som används för att träna hjärnan.

{
 'StateName1' : 'StateData1',
 'StateName2' : {
  'Subfield1': 'SubData1'
  'Subfield2': 'SubData2'
 },
 'StateName3' : 'StateData3',
 ...
 'StateNameN' : 'StateDataN',
}

Malltoken

Token Description
StateName VALFRI. Variabelnamn för konceptindata.

Viktigt

Om du väljer att ange tillståndsdata utan motsvarande fält för tillståndsnamn måste värdena visas i samma ordning som de visas i indatafilen.

Svarsobjekt

Bonsai anpassar följande JSON-mall under exporten baserat på indelningsfilen som används för att träna hjärnan.

{
 'ActionName1' : 'Result1',
 'ActionName2' : 'Result2',
 'ActionName3' : {
  'Subfield1': 'SubResult1'
  'Subfield2': 'SubResult2'
 },
 ...
 'ActionNameN' : 'ResultN',
}

Malltoken

Token Description
ActionName Konceptutdatavariabelnamn.
Result Värdet som returneras av hjärnan Bonsai för motsvarande åtgärdsvariabel.

Exempel

Anta att du har följande definitioner i indelningsfilen:

inkling "2.0"

using Math
using Goal

# Pole and track constants
const TrackLength = 0.5
const MaxPoleAngle = (12 * Math.Pi) / 180

# State info from the simulator
type SimState {
 CartPosition: number,     # Position of cart in meters
 CartVelocity: number,     # Velocity of cart in meters/sec
 PoleAngle: number,      # Current angle of pole in radians
 PoleAngularVelocity: number, # Angular velocity of the pole in radians/sec
}

# Possible action results
type SimAction {
 # Amount of force in x direction to apply to the cart.
 Command: number<-1 .. 1>
}

# Define a concept graph with a single concept
graph (input: SimState): SimAction {
 concept BalancePole(input): SimAction {
  curriculum {
   source simulator (Action: SimAction): SimState {
    package "Cartpole"
   }

   # The objective of training is expressed as a goal with two
   # objectives: keep the pole from falling over and stay on the track
   goal (State: SimState) {
    avoid `Fall Over`:
     Math.Abs(State.pole_angle) in Goal.RangeAbove(MaxPoleAngle)
    avoid `Out Of Range`:
     Math.Abs(State.cart_position) in Goal.RangeAbove(TrackLength / 2)
   }
  }
 }
}
import requests
import json

# General variables
url = "http://localhost:5000"
predictionPath = "/v1/prediction"
headers = {
 "Content-Type": "application/json"
}

# Build the endpoint reference
endpoint = url + predictionPath

# Set the request variables
requestBody = {
 "CartPosition": 3,
 "CartVelocity": 1.5,
 "PoleAngle": 0.75,
 "PoleAngularVelocity": 0.1
}

# Send the POST request
response = requests.post(
      endpoint,
      data = json.dumps(requestBody),
      headers = headers
     )

# Extract the JSON response
prediction = response.json()

# Access the JSON result: full response object
print(prediction)

# Access the JSON result: specific field
print(prediction['Command'])