Återställa minne (NGN.1-kompatibel)

Varning

Api:et v2 Exported Brain tillhandahåller NGN.1-kompatibla slutpunkter ( v1/ slutpunkter med sökvägar) för att säkerställa fullständighet och bakåtkompatibilitet med befintlig systemkod. Vi rekommenderar starkt att användare migrerar sin kod till motsvarande NGN.2-kompatibla slutpunkter för att utnyttja minnesstöd och dra nytta av framtida API-förbättringar.

DELETE http://localhost:5000/v1

Rensa det tillståndsfulla minnet för en exporterad Bonsai hjärna.

Sökvägsparametrar

Inga.

HTTP-svar

Svarskod Svarstyp Description
204 (inget innehåll) Ingen DELETE anropet slutfördes
500 (internt fel) Felmeddelande Ett ohanterat undantag inträffade
503 (tjänsten är inte tillgänglig) Felmeddelande Resursbegränsningar hindrade hjärnan från att svara

Begäran- och svarsobjekt

Inga. DELETE slutpunkter accepterar inte begärandeobjekt och slutpunkten skickar ett svar 204 (No Data) vid en lyckad borttagning.

Exempel

import requests

# General variables
url = "http://localhost:5000"
resetPath = "/v1"

# Build the endpoint reference
endpoint = url + resetPath

# Set the request variables
requestBody = {
  "StateName1": "Value1",
  "StateName2": "Value2"
}
headers = {
  "Content-Type": "application/json"
}

# Send the DELETE request
response = requests.delete(endpoint)