Återställa minne

DELETE http://localhost:5000/v2/clients/{client-id}/

Rensa det tillståndsfulla minnet för en exporterad Bonsai hjärna.

Sökvägsparametrar

client-id

Typ Minsta längd Högsta längd Användning
UTF-8-sträng 1 64 KRÄVS

En användardefinierad sträng som unikt identifierar klienten som gör API-begäran. Efterföljande begäranden från samma klient bör använda samma ID-sträng.

Viktigt

Klient-ID:n måste vara giltiga HTTP-strängar som kan inkluderas som en del av slutpunkts-URL:en. Till exempel måste specialtecken som / och blanksteg vara korrekt URL-kodade som %2F (för /) eller %20 (för blanksteg).

HTTP-svar

Svarskod Svarstyp Description
204 (inget innehåll) Ingen DELETE anropet slutfördes
500 (internt fel) Felmeddelande Ett ohanterat undantag inträffade
503 (tjänsten är inte tillgänglig) Felmeddelande Resursbegränsningar hindrade hjärnan från att svara

Begäran- och svarsobjekt

Inga. DELETE slutpunkter accepterar inte begärandeobjekt och slutpunkten skickar ett svar 204 (No Data) vid en lyckad borttagning.

Exempel

import requests

# General variables
url = "http://localhost:5000"
resetPath = "/v2/clients/{clientId}"

# Set a random UUID for the client.
# The same client ID will be used for every call
myClientId = str(uuid.uuid4())

# Build the endpoint reference
endpoint = url + predictPath.replace("{clientId}", myClientId)

# Send the DELETE request
response = requests.delete(endpoint)