brain version delete

Syntax och användning

bonsai brain version delete
 -n BRAIN_NAME   | --name BRAIN_NAME
 [ --version BRAIN_VERSION ]
 [ -y        | --yes ]
 [ -o OUTPUT_FORMAT | --output OUTPUT_FORMAT ]
 [ --debug ]

bonsai brain version delete -h | --help

Ta bort en brain-version och alla associerade data från din arbetsyta Bonsai .

Alternativ


-n BRAIN_NAME

--name BRAIN_NAME

Obligatoriskt, sträng.

Anger det unika systemnamnet för målh brain. Systemnamn är okänsliga och kan innehålla bokstäver, siffror och bindestreck.

Exempel: --name 'HiveMind'


--version BRAIN_VERSION

Anteckning

För kopieringskommandon kopieras den angivna versionen. För alla andra kommandon ändras den angivna versionen.

Valfritt, heltal.

Anger målversionen för den önskade hjärnan. Standardvärdet är den senaste versionen.

Exempel: --version 2


-y

--yes

Valfritt.

Hoppar över bekräftelse innan resurser startas eller tas bort Bonsai (till exempel att ta bort en hjärna, starta en loggningssession, ta bort ett simulatorpaket).

Exempel: --yes


-o OUTPUT_FORMAT

--output OUTPUT_FORMAT

Valfri, uppräknad sträng.

Anger visningsformatet för svar som tas emot från Bonsai servern. Standardformatet är tabellformat. Andra alternativ som stöds anges nedan.

Token Utdataformat
json JSON

Exempel: --output json


--debug

Valfritt.

Visa utförlig loggningsinformation i JSON. Innehåller information om begäran från CLI och svarsinformation från Bonsai servern.

Exempel: --debug


-h

--help

Valfritt.

Visar hjälp i rad för kommandot och avsluta. Nödvändiga alternativ behövs inte när du använder hjälpflaggan.

Exempel: --help

Exempel

Ta bort den senaste versionen av HiveMind-hjärnan :

$ bonsai brain version delete \
  --name 'HiveMind'     \
  --yes
Deleted HiveMind version 12.

Ta bort en specifik version av HiveMind-hjärnan :

$ bonsai brain version delete \
  --name 'HiveMind'     \
  --version 3        \
  --yes
Deleted HiveMind version 3.