simulator package modelfile list-base-image

Syntax och användning

bonsai simulator package modelfile list-base-image
 [ -o OUTPUT_FORMAT    | --output OUTPUT_FORMAT ]

bonsai simulator package modelfile list-base-image -h | --help

Visa en lista över de alternativ för programvaruleverantörer som stöds av bonsai simulator modelfile create kommandot .

Alternativ


-o OUTPUT_FORMAT

--output OUTPUT_FORMAT

Valfri, uppräknad sträng.

Anger visningsformatet för svar som tas emot från Bonsai servern. Standardformatet är tabellformat. Andra alternativ som stöds anges nedan.

Token Utdataformat
json JSON

Exempel: --output json


-h

--help

Valfritt.

Visar hjälp i rad för kommandot och avsluta. Nödvändiga alternativ behövs inte när du använder hjälpflaggan.

Exempel: --help

Exempel

Visa en lista över de simulatorplattforms- och basavbildningsmodellfiler som för närvarande stöds av Bonsai simulatoruppladdning.

$ bonsai simulator package modelfile list-base-image
 
| Base Image        |  Default Cores Per Instance |  Default Memory in GB Per Instance |  Default Start Instance Count |  Default Min Instance Count |  Default Max Instance Count |
|--------------------------+------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------+------------------------------+------------------------------|
| anylogic-professional-8 |              1 |                  2 |               10 |              2 |              10 |
|
| mathworks-simulink-2020b |              1 |                  4 |               10 |              2 |              10 |