simulator unmanaged connect

Syntax och användning

bonsai simulator unmanaged connect
 -b BRAIN_NAME       | --brain-name BRAIN_NAME
 -a ACTION_TOKEN      | --action ACTION_TOKEN
 -c CONCEPT_NAME      | --concept-name CONCEPT_NAME
 [ --brain-version VERSION ]
 [ -d SIMULATOR_SESSION_ID | --session-id SIMULATOR_SESSION_ID ]
 [ --simulator-name SIMULATOR_NAME ]
 [ -o OUTPUT_FORMAT    | --output OUTPUT_FORMAT ]
 [ --debug ]

bonsai simulator unmanaged connect -h |--help

Anslut en ohanterad (lokal) simulator, eller grupp med simulatorer, till en brain-version.

Viktigt

Du måste ha registrerat lokala (ohanterade) simulatorer med Bonsai via simulator-API:et innan du ansluter dem till en hjärna. Ohanterade simulatorer körs manuellt under träning och utvärdering.

Alternativ


-b BRAIN_NAME

--brain-name BRAIN_NAME

Obligatoriskt, sträng.

Anger det unika systemnamnet för målh brain. Systemnamn är okänsliga och kan innehålla bokstäver, siffror och bindestreck.

Exempel: --brain-name 'HiveMind'


-a ACTION_TOKEN

--action ACTION_TOKEN

Obligatorisk, uppräknad sträng.

Anger den tilldelade åtgärden för den associerade hjärnan och simulatorn. Åtgärder som stöds anges nedan.

Token Åtgärd
Train Använda simulatorn för träning och automatiska utvärderingar av målh brain
Assess Använda simulatorn för anpassade utvärderingar av målh brain

Exempel: --action Train


-c CONCEPT_NAME

--concept-name CONCEPT_NAME

Obligatoriskt, sträng.

Anger målkonceptet som definierats i Inkling för målh brain-versionen.

Exempel: --concept-name 'OptimizeHoney'


--brain-version BRAIN_VERSION

Valfritt, heltal.

Anger önskad version för målh brain. Standardvärdet är den senaste versionen.

Exempel: --brain-version 2


-d SIMULATOR_SESSION_ID

--session-id SIMULATOR_SESSION_ID

Valfritt, sträng.

Anger den unika identifieraren för en lokal (ohanterad) simulator som registrerats på din arbetsyta Bonsai .

Exempel: --session-id 000000000_00.192.168.0.1


--simulator-name SIMULATOR_NAME

Valfritt, sträng.

Anger det systemnamn som registrerats för en ohanterad simulator. Systemnamn är okänsliga och kan innehålla bokstäver, siffror och bindestreck.

Flaggvärdet ska matcha ett simulatornamn som angavs under en tidigare registreringsbegäran.

Anteckning

Om flera simulatorer registreras med samma systemnamn inkluderas alla registrerade simulatorer.

Exempel: --simulator-name 'Apiary-HVAC'


-w WORKSPACE_ID

--workspace-id WORKSPACE_ID

Valfritt, hexadexsträng.

Anger arbetsytan Bonsai som ska användas när CLI kommunicerar med Bonsai servern.

Exempel: --workspace-id 00000000-0000-0000-0000-000000000000


-o OUTPUT_FORMAT

--output OUTPUT_FORMAT

Valfri, uppräknad sträng.

Anger visningsformatet för svar som tas emot från Bonsai servern. Standardformatet är tabellformat. Andra alternativ som stöds anges nedan.

Token Utdataformat
json JSON

Exempel: --output json


--debug

Valfritt.

Visa utförlig loggningsinformation i JSON. Innehåller information om begäran från CLI och svarsinformation från Bonsai servern.

Exempel: --debug


-h

--help

Valfritt.

Visar hjälp i rad för kommandot och avsluta. Nödvändiga alternativ behövs inte när du använder hjälpflaggan.

Exempel: --help

Exempel

Anslut den lokala sim som registrerats med sessions-ID 000000000_00.192.168.0.1 till HiveMind-hjärnan:

$ bonsai simulator unmanaged connect    \
  --session-id '000000000_00.192.168.0.1' \
  --brain-name 'HiveMind'         \
  --action Assess
Apiary-HVAC-43 set to assess on HiveMind.

Anslut alla lokala registreringar som registrerats med simulatornamnet Apiary-HVAC:

$ bonsai simulator unmanaged connect    \
  --brain-name 'HiveMind'         \
  --action Assess             \
  --simulator-name 'Apiary-HVAC'
Apiary-HVAC set to assess on HiveMind.