Hämta åtkomstnyckeln för arbetsytan

Bonsai Simulator-API:et och simulatorplattformspartner använder arbetsytans åtkomstnycklar för att kommunicera med din Bonsai arbetsyta.

  1. Logga in på Bonsai användargränssnittet.
  2. Välj din e-post i det övre högra hörnet för att öppna inställningsmenyn.
  3. Välj Arbetsyteinformation för att öppna informationssidan för arbetsytan.
  4. I panelen Åtkomstnycklar väljer du + Ny åtkomstnyckel för att skapa och kopiera en ny åtkomstnyckel.

Workspace details page Bonsai

Skärmbild av Bonsai användargränssnittet med arbetsytans informationssida öppen. Sidan har två paneler. På den översta panelen visas information om arbetsytan. På den nedre panelen visas aktiva åtkomstnycklar och en knapp för att generera en ny åtkomstnyckel.

Acess key popup

Skärmbild av popup-fönstret för åtkomstnyckeln. Popup-fönstret visar den genererade åtkomstnyckeln och innehåller en knapp för att kopiera strängen,

Viktigt

Av säkerhetsskäl kan du inte visa en åtkomstnyckel när den har skapats. Om du glömmer åtkomstnyckeln eller av misstag skriver över den i Urklipp måste du generera en ny.