Hämta ditt Log Analytics-arbetsyte-ID (LAW)

Bonsai skapar automatiskt en Logs Analytics-arbetsyta som en del av etableringen av din Bonsai arbetsyta. Bonsai skriver loggdata om din simulator och anpassade utvärderingar till arbetsytan. För att komma åt dina loggdata med analysverktyg som Jupyter måste du ange Azure-objekt-ID:t för din analysarbetsyta.

Viktigt

Azure-objekt-ID:t för Din Log Analytics-arbetsyta är inte samma som ditt Bonsai arbetsyte-ID. De två arbetsytorna är separata Azure-resurser med sina egna unika ID:n.

Så här hittar du ditt ID:

  1. Logga in på Azure-portalen.
  2. Öppna listan över Bonsai arbetsytor som är associerade med ditt konto.
  3. Klicka på arbetsytan som du vill köra frågor mot loggar för.

    Logs workspace link in Azure portal

På sammanfattningssidan som öppnas bekräftar du att arbetsytans namn har ett mönster som YOUR_BONSAI_WORKSPACE_NAME-00000000-0000-0000-0000-000000000000. Det Azure-objekt-ID som visas bredvid Arbetsyte-ID är ditt log analytics-arbetsyte-ID.