Bonsai Hjärnor

Bonsai hjärnor är tränade AI-modeller med förmågan att intelligent kontrollera och optimera verkliga system. Hjärnor använder djup förstärkningsinlärning och, om så önskas, tidigare resultat för att lösa komplexa och motstridiga mål.

Bonsai component infographic

Informationsgrafik för Bonsai plattformen med den exporterade hjärnan markerad.

Du kan när som helst generera en ny hjärnversion, men Bonsai du får även automatisk versionshantering varje gång du gör betydande ändringar i din läroplan.

Jämför träningsresultat, Inkling-kod eller förutsägelserna för din senaste version med tidigare versioner och exportera sedan den bästa som en Linux-container för användning utanför plattformen.

Nästa steg

Prova Bonsai med något av de inbyggda exemplen: