Plattformen Bonsai

Plattformen Bonsai förenklar maskinundervisningen med djup förstärkningsinlärning så att du kan träna och distribuera smartare autonoma system:

Bonsai component infographic

Informationsgrafik för Bonsai plattformen. Visar en simulatorikon som flödar in i ett cirkulärt diagram som ansluter träningsmotorn, läroplanen för utbildning och integrerad simulering. En annan pil flödar bort från den cirkulära grafen för att indikera en exporterad hjärna.

  • Integrera träningssimuleringar som implementerar verkliga problem och ger realistisk feedback under träningen.
  • Träna anpassningsbara hjärnor med intuitiva mål och inlärningsmål, utvärderingar av realtidsframgångar och automatisk versionshanteringskontroll.
  • Exportera den optimerade hjärnan som en Linux-container och distribuera den lokalt, i molnet eller på gränsenheter.

Anteckning

Bonsai Project körs på Azure-stacken och följer efterlevnadskraven för Azure. Bonsai Project lagrar/bearbetar inte kunddata utanför den geo-plats som kunden distribuerar tjänstinstansen i. När du använder Bonsaidebiteras din Azure-prenumeration följande resurskostnader:

Lär dig mer om simuleringar →