Bonsai Project användningsvillkor (offentlig förhandsversion)

Anteckning

Senast uppdaterad: 19 augusti 2021

  1. Syfte. Microsoft utvecklar Project Bonsai Online Services, som är de värdbaserade tjänster som drivs av Microsoft och som stöder maskinlärning, inklusive vissa associerade nedladdningsbara komponenter som hjärnan (dvs. AI-agenter som programmerats att lära sig med In sdk) bygger på data som användaren tillhandahåller, inklusive men inte begränsat till AI-motorn, kommandoradsgränssnittet och SDK. Alla utbildnings-, utbildningsmaterial, annan dokumentation eller nedladdningsbara komponenter (t.ex. Microsofts upphovsrättsskyddade datorkod, maskininlärningsmodeller, simuleringsmodeller, exempel och andra programvarutekniker och bibliotek) som Microsoft kan ge dig angående din användning av Project Online Services betraktas också som Project BonsaiBonsai Online Services för användningsvillkoren. Tjänsten Project Bonsai Online Services innehåller inte allmänt tillgängliga Microsoft-erbjudanden som kan användas tillsammans med dem, inklusive men inte begränsat till Microsoft Azure Services. Din användning av sådana allmänt tillgängliga Microsoft-erbjudanden eller andra erbjudanden från tredje part, till exempel simuleringsprogram som du använder med Project Bonsai Online Services, omfattas av de separata avtal som gäller för dem.

  2. Användningsvillkor. Tjänsten Project Bonsai Online Services erbjuds kostnadsfritt under en begränsad tid. Din användning av Project Bonsai Online Services styrs av ditt Azure-prenumerationsavtal, inklusive, i förekommande fall, din Microsoft-kundavtal och villkoren som anges nedan. Din användning av Project Bonsai Online Services anger ditt godkännande av ditt Azure-prenumerationsavtal och dessa användningsvillkor. Termer som används i dessa användningsvillkor definieras i ditt Azure-prenumerationsavtal om inget annat anges häri. Den Project Bonsai Online Services är en "förhandsversion" enligt villkoren i ditt Azure-prenumerationsavtal. I händelse av en konflikt mellan dessa användningsvillkor och ditt Azure-prenumerationsavtal, kommer dessa användningsvillkor att styra med avseende på Project Bonsai Online Services i den utsträckning som krävs för att lösa konflikten. Tjänsten Project Bonsai Online Services kräver användning av simuleringsprogramvara. Din användning av simuleringsprogram omfattas av simuleringsprogramvarans separata användningsvillkor och de begränsningar som anges i avsnitt 3 nedan.

  3. Endast internt bruk. Du kommer åt och använder Project Bonsai Online Services enbart för att skapa, träna, testa och distribuera hjärna i en intern utvecklings- och testmiljö och i enlighet med dokumentation, implementeringsriktlinjer och instruktioner som tillhandahålls av Microsoft. All sådan dokumentation och utbildningsmaterial tillhör Microsoft och kan kopieras och användas av dig enbart i samband med Project Bonsai Online Services. Om Microsoft tillhandahåller nedladdningsbara komponenter (t.ex. Microsofts egen datorkod, maskininlärningsmodeller, exempel och andra programvarutekniker och bibliotek) kan du återskapa, installera, distribuera och använda dessa nedladdningsbara komponenter enbart på dina egna enheter, i samband med din användning av Project Bonsai Online Services och i enlighet med dokumentation, implementeringsriktlinjer och instruktioner från Microsoft. Du får inte använda Project Bonsai Online Services på något sätt som gör dem offentligt tillgängliga. Utan att begränsa ovanstående: (a) din användning av Project Bonsai Online Services omfattas av och måste uppfylla ditt Azure-prenumerationsavtal, inklusive men inte begränsat till avsnitt 1 (b) (godtagbar användning) i Prenumerationsavtal för Microsoft Online och policyn för acceptabel användning av produktvillkoren; och (b) du får inte: (i) avslöja eller överföra Project Bonsai Onlinetjänster till tredje part utan Microsofts tidigare skriftliga medgivande; (ii) skapa eller försöka skapa en ersättningstjänst eller liknande tjänst eller produkt som den för Project Bonsai Online Services, eller (iii) använda Project Bonsai Online Services som en del av maskininlärning eller liknande algoritmisk aktivitet för att träna nya eller befintliga tjänster som du eller tredje part kan erbjuda.

  4. Ägande. De data som du använder och indatafiler som du skapar för användning med Project Bonsai Online Services är och kommer att fortsätta att ägas av dig och Microsoft fortsätter att äga Project Bonsai Online Services. Du äger de hjärna som du utvecklar med hjälp av Project Bonsai Online Services. Under perioden för dessa användningsvillkor och efter deras upphörande kan du använda sådana hjärna enbart för träning och utvärdering i en intern test- och utvecklingsmiljö. Microsoft är inte skyldig att ge dig åtkomst till sådana hjärna efter att din åtkomst till och användning av Project Bonsai Online Services har avslutats. Ytterligare rättigheter i hjärnan som du har utvecklat med Project Bonsai Online Services kräver köp av en separat licens som anges i avsnitt 5 nedan.

  5. Ytterligare licens krävs för utökade användningsrättigheter. Du kan komma åt och använda Project Bonsai Online Services under dessa användningsvillkor endast för att skapa, träna, testa och distribuera hjärna i en intern utvecklings- och testningsmiljö i enlighet med avsnitt 3 ovan. Dessa begränsningar gäller även för alla simuleringsprogram som du använder med Project Bonsai Online Services. Din användning av Project Bonsai Online Services och de hjärna som du skapar för andra syften än intern utveckling och testning kräver att du köper ytterligare en licens enligt ett separat avtal. Du kan läsa mer om den ytterligare licens som krävs på följande länk: https://aka.ms/ASGetStarted. För tydlighetens skull krävs denna ytterligare licens för all annan användning än intern testning och utveckling oavsett storleken eller skalan för den eller de system som körningen distribueras i.

  6. Inget serviceavtal och begränsad kundsupport. De Project Bonsai Online Services har inget serviceavtal, men de omfattas av offentliga supportforum på https://aka.ms/as/forums.

  7. Sekretess. De Project Bonsai Online Services, inklusive deras användargränssnitt, funktioner, dokumentation och utdata, är konfidentiella och tillverkarspecifika för Microsoft och dess leverantörer. Om du har ett sekretessavtal (NDA) som gäller med Microsoft, styr villkoren i detta SEKRETESSavtal din användning av Project Bonsai Online Services. Annars gäller sekretesskraven i det här stycket. Förutom vad som uttryckligen anges i det här stycket får du inte lämna ut konfidentiell information till tredje part. Om du använder Project Bonsai Online Services för en entitet, till exempel ett företag, kan du lämna ut konfidentiell information endast till andra anställda och konsulter på den enheten som behöver känna till informationen, och endast om de omfattas av skriftliga avtal som skyddar den konfidentiella informationen minst så mycket som det här stycket. Du kan lämna ut konfidentiell information som svar på en civil eller myndighetsordning. Du måste först ge Microsoft ett skriftligt meddelande så att det kan söka en skyddsordning eller på annat sätt skydda informationen. Konfidentiell information innehåller inte information som (a) blir offentligt känd utan felaktig handling. (b) du har fått från en tredje part som inte bryter mot sekretesskrav gentemot Microsoft eller dess leverantörer; eller (c) som du har utvecklat oberoende av varandra.

  8. Ingen bearbetning av personuppgifter. Du får inte använda Project Bonsai Online Services (inklusive någon hjärna som tränats med Project Bonsai Online Services) för att bearbeta personuppgifter eller andra data som omfattas av förhöjda efterlevnadskrav.

  9. Uppsägning. När du har avslutat din åtkomst till och använder Project Bonsai Online Services upphör användningen av Project Bonsai Online Services (inklusive avinstallation och avslut av alla nedladdningsbara komponenter) och du kan använda alla hjärna(er) som tränats med Project Bonsai Online Services enbart för träning och utvärdering i en intern test- och utvecklingsmiljö). Varken du eller Microsoft har några ansvar från uppsägningen. Alla villkor i dessa användningsvillkor som, till sin natur, är avsedda att överleva avslutningen kommer att överleva efter att din åtkomst till och användning av Project Bonsai Online Services har avslutats, inklusive, utan begränsning, avsnitt 2, 4, 6 och detta avsnitt 9.