Nya och planerade funktioner för Common Data Model och dataintegrering

I det här avsnittet beskrivs funktioner som är planerade att lanseras mellan april och september 2019. En del funktioner finns i förhandsversioner från och med februari 2019.

Den här viktiga informationen beskriver funktioner som kanske inte har getts ut än. Leveranstidslinjer och förväntade funktioner kan ändras eller utebli (mer information finns i Microsofts policy).

När en månad används i kolumnen Datum kommer funktionen att levereras någon gång under den månaden. Leveransdatumet kan vara vilken dag som helst inom den månaden, inte bara den första dagen i månaden.

En lista över de länder som Dynamics 365-affärsapparna är tillgängliga i finns i Guide för internationell tillgänglighet.

Aprilversionen 2019 omfattar fyra teman inom dessa områden: Power Query, kopplingsplattform och utökningsbarhet, Common Data Model (CDM), dubbelriktad skrivning (länk till Common Data Service för appar), CDS-dataintegreraren, dataexporttjänst, mallar för dataintegrering och gateway.

Power Query Desktop

Område Funktion Versionstyp Datum
Nya och förbättrade kopplingar Vi arbetar med kopplingar för PDF, Essbase och IBM DB2 DirectQuery.
Allmän tillgänglighet

April 2019
Nya och förbättrade kopplingar Vi lägger till en koppling för AtScale.
Allmänt tillgänglig förhandsversion

April 2019
Nya och förbättrade funktioner för dataförberedelser Utifrån kundernas feedback förbättrar vi de smarta funktionerna för dataförberedelse i Power Query Desktop och gör dem allmänt tillgängliga under de närmaste sex månaderna.
Allmän tillgänglighet

April 2019
Anslutningsplattform Vi lägger till stöd för utvecklarsignerade anpassade kopplingar. Allmänt tillgänglig förhandsversion April 2019

Power Query Online

Område Funktion Versionstyp Datum
Nya och förbättrade funktioner för datahämtning Vi gör det möjligt att skapa tabeller genom att skriva eller kopiera och klistra in data i Power Query Online och att söka i OneDrive för företag när du ansluter till filkällor i Power Query Online. Allmän tillgänglighet April 2019
Anslutning till SAP-data Stöd för modifiering av SAP HANA- och BW-variabler i PowerBI.com för en publicerad rapport. Allmänt tillgänglig förhandsversion Juni 2019
Nya datakopplingar Vi arbetar med nya datakopplingar, bland annat Amazon Redshift, Impala, Apache Spark, HDInsight Spark, HDInsight Hive Interactive Query, Vertica, Google BigQuery, Teradata, Informix, Sybase, MySQL och PostgreSQL. Allmänt tillgänglig förhandsversion April 2019
Grundläggande funktioner och regelefterlevnad Stöd för Power Query Online i nya regioner och GCC. Allmänt tillgänglig förhandsversion April 2019
Mappning av entiteter till CDM-schema Omfattar stöd för mappning till CDS för appar-datatyper när du skapar nya entiteter via dataintegration med Power Query Online samt förbättrade upplevelser för bläddringsentiteter vid mappning av entiteter till CDM-schema. Allmänt tillgänglig förhandsversion April 2019
Common Data Service för appar Omfattar stöd för uppslagsimport med naturliga nycklar när du skapar nya entiteter via dataintegration med Power Query Online. Allmänt tillgänglig förhandsversion April 2019

Common Data Model

Funktion Versionstyp Datum
Uppdaterad dokumentation och snabbstartsguider för utveckling med Common Data Model Allmän tillgänglighet April 2019
Tillägg till CDM-schemadokument, t.ex. versionshantering Allmänt tillgänglig förhandsversion April 2019
SDK och verktyg på flera språk för dokument för CDM-scheman, CDM-mappar och model.json-filer Allmänt tillgänglig förhandsversion April 2019
Nya CDM-entitetsdefinitioner som täcker viktiga scenarier från populära Dynamics-erbjudanden, bland annat Finans, Operations och Marketing Allmänt tillgänglig förhandsversion April 2019
CDM-entitetspaket för branschlösningar som utbildning, ideella organisationer och detaljhandel Allmänt tillgänglig förhandsversion April 2019

Dubbelriktad skrivning

Funktion Versionstyp Datum
Smidig upplevelse som integrerar Dynamics 365 for Finance and Operations-kundernas data i Common Data Service Allmänt tillgänglig förhandsversion Maj 2019
Möjlighet att skriva ursprungliga data innan Dubbelriktad skrivning aktiveras Allmänt tillgänglig förhandsversion Maj 2019
Ökad flexibilitet med Dubbelriktad skrivning vid planerat eller oplanerat underhåll Allmänt tillgänglig förhandsversion Maj 2019
Stöd för flera juridiska personer i Dubbelriktad skrivning Allmänt tillgänglig förhandsversion Maj 2019

CDS-dataintegreraren

Funktion Versionstyp Datum
Förbättringar av felhantering och felsökning Allmänt tillgänglig förhandsversion April 2019
Möjlighet att sprida malluppdateringar till projekt Allmänt tillgänglig förhandsversion Juni 2019
Förbättrad instrumentpanel med användbara insikter och vyer Allmänt tillgänglig förhandsversion April 2019
Råd om prestandajustering och skrivmönster för integrering Allmänt tillgänglig förhandsversion April 2019
Efterlevnad för myndigheters moln Allmänt tillgänglig förhandsversion Juni 2019

Aktivera Common Data Service-entiteter för analys

Funktion Versionstyp Datum
Extrahera intelligens från CDS-data med analysappar från första part Allmänt tillgänglig förhandsversion Juli 2019
Smidig miljö för att ansluta och hydrera Azure Data Lake Storage Allmänt tillgänglig förhandsversion Juli 2019
Stöd för initiala och inkrementella skrivningar Allmänt tillgänglig förhandsversion Juli 2019
Stöd för data- och metadataändringar i Azure Data Lake Allmänt tillgänglig förhandsversion Juli 2019

Data Export Service (DES)

Funktion Versionstyp Datum
Visa antal poster från Dynamics 365 for Sales (CRM) och Azure SQL Allmän tillgänglighet Augusti 2019
Visa trend över poster från Dynamics 365 for Sales (CRM) och Azure SQL Allmän tillgänglighet Augusti 2019
Meddelanden om skrivfel Allmän tillgänglighet Augusti 2019
Minimera skrivfel genom att prioritera metadata framför data Allmän tillgänglighet Augusti 2019
Minska fördröjning och förbättra prestanda vid borttagning Allmän tillgänglighet April 2019
Visa entiteter som inte har stöd för ändringsspårning Allmän tillgänglighet April 2019

Mallar för dataintegrering

Funktion Versionstyp Datum
Nya mallar och uppdatering av befintliga mallar (Dynamics 365 for Finance and Operations, Field Service, Project Service, Dynamics 365 for Talent och Salesforce) Allmän tillgänglighet April 2019

Kopplingsplattform och utökningsbarhet

Funktion Versionstyp Datum
Nya och förbättrade kopplingar för PowerApps och Microsoft Flow Allmänt tillgänglig förhandsversion April 2019
Omfattande dokumentation och guider för utveckling av kopplingar Allmän tillgänglighet April 2019
CLI för anpassade kopplingar för PowerApps och Microsoft Flow Allmänt tillgänglig förhandsversion April 2019
Stöd för policymallar i anpassade kopplingar för PowerApps och Microsoft Flow Allmänt tillgänglig förhandsversion April 2019
Utveckling av kopplingar som bygger på öppen källkod för PowerApps och Microsoft Flow Allmän tillgänglighet April 2019
Förbättrad certifieringsprocess för kopplingar Allmän tillgänglighet April 2019

Gateway

Funktion Versionstyp Datum
Stöd för OOTB-certifierade datakopplingar (stöd för utökningsbarhet) Allmänt tillgänglig förhandsversion April 2019
Flera inloggningsuppgifter för en lokal datakälla Allmän tillgänglighet Juni 2019
Gateway-administration i en klientorganisation Allmänt tillgänglig förhandsversion April 2019
Förbättringar av gateway-hanteringen Allmänt tillgänglig förhandsversion Maj 2019
Förbättrad pålitlighet, support och diagnostik Allmän tillgänglighet April 2019
Enkel SAP BW-inloggning (Kerberos) i Power BI-tjänsten (via lokal datagateway), för SAP BW Application Server och Message Server Allmänt tillgänglig förhandsversion April 2019
Enkel SAP HANA-inloggning (SAML) i Power BI-tjänsten (via lokal datagateway) Allmänt tillgänglig förhandsversion April 2019