Automatiserade flöden kan anropa alla CDS för appar-åtgärder

Anteckning

Den här viktiga informationen beskriver funktioner som kanske inte har getts ut än. Information om när den här funktionen planeras att släppas finns i Nya och planerade funktioner för Microsoft Flow. Leveranstidslinjer och förväntade funktioner kan ändras eller utebli (mer information finns i Microsofts policy).

Automatiserade flöden kan nu anropa alla åtgärder som ingår i CDS för appar. Det är ett led i att komma upp i samma nivå som klassiska Common Data Service för apparbetsflöden. Detta omfattar allt från att effektuera en försäljningsorder till att exportera en Excel-fil. Åtgärder representerar operationer som kan ha sidoeffekter i databasen, t.ex. att skapa eller uppdatera poster. En åtgärd skulle kunna kräva parametrar och returnera ett värde och kan kopplas till vissa poster.

Ett flöde som anropar CDS-åtgärder

Dessa åtgärder omfattar färdiga SDK-meddelanden, processåtgärder och anpassade åtgärder och till och med anpassade arbetsflödesaktiviteter.