Automatiserade flöden kan anropa alla Common Data Service-åtgärder

Viktigt

Detta innehåll är arkiverat och uppdateras inte. Den senaste dokumentationen finns i Microsoft Dynamics 365-produktdokumentation. De senaste utgivningsplanerna finns i Utgivningsplaner för Dynamics 365 och Microsoft Power Platform.

Anteckning

Den här viktiga informationen beskriver funktioner som kanske inte har getts ut än. Information om när den här funktionen planeras att släppas finns i Nya och planerade funktioner för Microsoft Flow. Leveranstidslinjer och förväntade funktioner kan ändras eller utebli (mer information finns i Microsofts policy).

För att uppnå paritet med Common Data Service-arbetsflödena kan automatiserade flöden nu anropa alla åtgärder som är tillgängliga i Common Data Service. Detta omfattar allt från att effektuera en försäljningsorder till att exportera en Excel-fil. Åtgärder representerar operationer som kan ha sidoeffekter i databasen, t.ex. att skapa eller uppdatera poster. En åtgärd skulle kunna kräva parametrar och returnera ett värde och kan kopplas till vissa poster.

Ett flöde som anropar Common Data Service-åtgärder

Dessa åtgärder omfattar färdiga SDK-meddelanden, processåtgärder och anpassade åtgärder och till och med anpassade arbetsflödesaktiviteter.