Skapa virtuella datorer med Azure CLI

I den här självstudien får du lära dig allt du behöver veta för att konfigurera en virtuell dator med Azure CLI. Självstudien omfattar även ämnen som rör utdatafrågor, återanvändning av Azure-resurser och rensning av resurser.

Den här självstudien kan utföras interaktivt med erbjudandet via Azure Cloud Shell. Du kan även installera CLI lokalt.

Använd ctrl + skift + v (cmd + skift + v på macOS) för att klistra in självstudietexten i Azure Cloud Shell.