Installera Azure CLI 2.0Install Azure CLI 2.0

Azure CLI 2.0 är ett kommandoradsverktyg för att hantera Azure-resurser.The Azure CLI 2.0 is a command-line tool providing a great experience for managing Azure resources. CLI är utformat för att göra det enkelt att skapa skript, fråga data på ett flexibelt sätt,tillhandahålla stöd för långvariga åtgärder som icke-blockerande processer och mycket mer.The CLI is designed to make scripting easy, flexibly query data, support long-running operations as non-blocking processes, and more. Prova idag och upptäck vad CLI har att erbjuda!Try it today and find out what the CLI has to offer!

Den aktuella versionen av CLI är 2.0.32.The current version of the CLI is 2.0.32. Information om den senaste versionen finns i viktig information.For information about the latest release, see the release notes.

Anteckning

Om du använder den klassiska distributionsmodellen installerar du Azure CLI 1.0.If you are using the Azure classic deployment model, install Azure CLI 1.0.