Installera Azure CLIInstall the Azure CLI

Azure CLI är ett kommandoradsverktyg för att hantera Azure-resurser.The Azure CLI is a command-line tool providing a great experience for managing Azure resources. CLI är utformat för att göra skapandet av skript enkelt, köra frågor mot data, stödja långvariga åtgärder med mera.The CLI is designed to make scripting easy, query data, support long-running operations, and more. Prova idag och upptäck vad CLI har att erbjuda!Try it today and find out what the CLI has to offer!

Den aktuella versionen av CLI är 2.0.46.The current version of the CLI is 2.0.46. Information om den senaste versionen finns i viktig information.For information about the latest release, see the release notes.

Anteckning

Om du använder den klassiska distributionsmodellen installerar du klassiska Azure CLI.If you're using the Azure classic deployment model, install the Azure classic CLI.