ABSABS

Returnerar det absoluta värdet för ett tal.Returns the absolute value of a number.

SyntaxSyntax

ABS(<number>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Det tal vars absoluta värde du vill ha.The number for which you want the absolute value.

ReturvärdeReturn value

Ett decimaltal.A decimal number.

AnmärkningarRemarks

Det absoluta värdet för ett tal är ett decimaltal, helt eller decimalt, utan tecknet.The absolute value of a number is a decimal number, whole or decimal, without its sign. Du kan använda funktionen ABS för att se till att endast icke-negativa tal returneras från uttryck när de kapslas i funktioner som kräver ett positivt tal.You can use the ABS function to ensure that only non-negative numbers are returned from expressions when nested in functions that require a positive number.

ExempelExample

I följande exempel returneras det absoluta värdet för skillnaden mellan listpriset och återförsäljarpriset, som du kan använda i en ny beräknad kolumn DealerMarkup.The following example returns the absolute value of the difference between the list price and the dealer price, which you might use in a new calculated column, DealerMarkup.

= ABS([DealerPrice]-[ListPrice])  

Se ävenSee also

Matematik- och trigonometrifunktionerMath and Trig functions
Funktionen SIGNSIGN function