ACOSHACOSH

Returnerar inverterad hyperbolisk cosinus för ett tal.Returns the inverse hyperbolic cosine of a number. Talet måste vara större än eller lika med 1.The number must be greater than or equal to 1. Inverterad hyperbolisk cosinus är det värde vars hyperboliska cosinus är number, så ACOSH(COSH(number)) är lika med number.The inverse hyperbolic cosine is the value whose hyperbolic cosine is number, so ACOSH(COSH(number)) equals number.

SyntaxSyntax

ACOSH(number)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Vilket verkligt tal som helst som är lika med eller större än 1.Any real number equal to or greater than 1.

ReturvärdeReturn value

Returnerar inverterad hyperbolisk cosinus för ett tal.Returns the inverse hyperbolic cosine of a number.

KommentarerRemarks

Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

FormelFormula DescriptionDescription ResultatResult
= ACOSH(1)= ACOSH(1) Inverterad hyperbolisk cosinus på 1.Inverse hyperbolic cosine of 1. 00
= ACOSH(10)= ACOSH(10) Inverterad hyperbolisk cosinus på 10.Inverse hyperbolic cosine of 10. 2,9932282.993228