CHISQ.DISTCHISQ.DIST

Returnerar chi2-fördelningen.Returns the chi-squared distribution.

Chi2-fördelningen används ofta för att studera variationen i procent av något i exempel, t.ex. när på dagen människor tittar på tv.The chi-squared distribution is commonly used to study variation in the percentage of something across samples, such as the fraction of the day people spend watching television.

SyntaxSyntax

CHISQ.DIST(<x>, <deg_freedom>, <cumulative>)

ParametrarParameters

TermTerm DefinitionDefinition
xx Det värde som du vill utvärdera fördelningen för.The value at which you want to evaluate the distribution.
Deg_freedomDeg_freedom Antalet frihetsgrader.The number of degrees of freedom.
kumulativtcumulative Ett logisk värde som fastställer funktionens form.A logical value that determines the form of the function. Om kumulativt är TRUE, returnerar CHISQ.DIST den kumulativa fördelningsfunktionen. Om kumulativt är FALSE returneras funktionen för sannolikhetsdensitet.If cumulative is TRUE, CHISQ.DIST returns the cumulative distribution function; if FALSE, it returns the probability density function.

ReturvärdeReturn value

Chi2-fördelningen.The chi-squared distribution.

KommentarerRemarks

  • Om x eller deg_freedom inte är numeriskt returneras ett fel.If x or deg_freedom is nonnumeric, an error is returned.

  • Om deg_freedom inte är ett heltal avrundas det.If deg_freedom is not an integer, it is rounded.

  • Om x < 0, returneras ett fel.If x < 0, an error is returned.

  • Om deg_freedom < 1 eller deg_freedom > 10^10 returneras ett fel.If deg_freedom < 1 or deg_freedom > 10^10, an error is returned.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Följande DAX-fråga,The following DAX query,

EVALUATE { CHISQ.DIST(2, 2, TRUE) }

ReturnerarReturns

[Värde][Value]
0.6321205588285580.632120558828558