COSCOS

Returnerar cosinus för den givna vinkeln.Returns the cosine of the given angle.

SyntaxSyntax

COS(number)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Krävs.Required. Den vinkel i radianer för vilken du vill ha cosinus.The angle in radians for which you want the cosine.

ReturvärdeReturn value

Returnerar cosinus för den givna vinkeln.Returns the cosine of the given angle.

AnmärkningarRemarks

Om vinkeln är i grader kan du antingen multiplicera vinkeln med PI()/180 eller använda funktionen RADIANS för att omvandla vinkeln till radianer.If the angle is in degrees, either multiply the angle by PI()/180 or use the RADIANS function to convert the angle to radians.

ExempelExample

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
= COS(1.047)= COS(1.047) Cosinus för 1,047 radianerCosine of 1.047 radians 0,50017110.5001711
= COS(60*PI()/180)= COS(60*PI()/180) Sinus för 60 graderCosine of 60 degrees 0,50.5
= COS(RADIANS(60))= COS(RADIANS(60)) Sinus för 60 graderCosine of 60 degrees 0,50.5