DISTINCTCOUNTDISTINCTCOUNT

Räknar antalet distinkta värden i en kolumn.Counts the number of distinct values in a column.

SyntaxSyntax

DISTINCTCOUNT(<column>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm BeskrivningDescription
kolumncolumn Den kolumn som innehåller de värden som ska räknasThe column that contains the values to be counted

ReturvärdeReturn value

Antalet distinkta värden i column.The number of distinct values in column.

AnmärkningarRemarks

  • Det enda argument som tillåts i den här funktionen är en kolumn.The only argument allowed to this function is a column. Du kan använda kolumner som innehåller valfri typ av data.You can use columns containing any type of data. Om funktionen inte hittar några rader att räkna returneras ett BLANK-värde. Annars returneras antalet distinkta värden.When the function finds no rows to count, it returns a BLANK, otherwise it returns the count of distinct values.

  • DISTINCTCOUNT-funktionen innehåller BLANK-värdet.DISTINCTCOUNT function includes the BLANK value. Använd funktionen DISTINCTCOUNTNOBLANK för att hoppa över BLANK-värdet.To skip the BLANK value, use the DISTINCTCOUNTNOBLANK function.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

I följande exempel visas hur du räknar antalet distinkta försäljningsordrar i kolumnen ResellerSales_USD[SalesOrderNumber].The following example shows how to count the number of distinct sales orders in the column ResellerSales_USD[SalesOrderNumber].

= DISTINCTCOUNT(ResellerSales_USD[SalesOrderNumber])  

Om du använder måttet ovan i en tabell med kalenderår på sidan och produktkategorier överst får du följande resultat:Using the above measure in a table with calendar year in the side and product category on top gives the following results:

Antal distinkta återförsäljarbeställningarDistinct Reseller Orders count KolumnetiketterColumn Labels
RadetiketterRow Labels TillbehörAccessories CyklarBikes KläderClothing KomponenterComponents TotalsummaGrand Total
20052005 135135 345345 242242 205205 366366
20062006 356356 850850 644644 702702 10151015
20072007 531531 12341234 963963 11381138 15211521
20082008 293293 724724 561561 601601 894894
11 11
TotalsummaGrand Total 13151315 31533153 24102410 26462646 11 37973797

Observera att radernas totalsummor inte stämmer. Det beror på att en order kan innehålla radartiklar från olika produktkategorier i samma order.In the above example, note that the rows Grand Total numbers do not add up, this happens because the same order might contain line items, in the same order, from different product categories.

Se ävenSee also

Funktionen COUNTCOUNT function
Funktionen COUNTACOUNTA function
Funktionen COUNTAXCOUNTAX function
Funktionen COUNTXCOUNTX function
StatistikfunktionerStatistical functions