EARLIESTEARLIEST

Returnerar det aktuella värdet för den angivna kolumnen i ett yttre utvärderingssteg för den angivna kolumnen.Returns the current value of the specified column in an outer evaluation pass of the specified column.

SyntaxSyntax

EARLIEST(<column>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
kolumncolumn En referens till en kolumn.A reference to a column.

ReturvärdeReturn value

En kolumn där filter har tagits bort.A column with filters removed.

AnmärkningarRemarks

  • Funktionen EARLIEST liknar EARLIER, men gör att du kan ange ytterligare en nivå av rekursion.The EARLIEST function is similar to EARLIER, but lets you specify one additional level of recursion.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Aktuella exempeldata stöder inte det här scenariot.The current sample data does not support this scenario.

= EARLIEST(<column>)  

Se ävenSee also

Funktionen EARLIEREARLIER function
Filtrera funktionerFilter functions