UTVÄRDERAEVALUATE

En instruktion som innehåller ett tabelluttryck som krävs i en DAX-fråga.A statement containing a table expression required in a DAX query.

SyntaxSyntax

EVALUATE <table>  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
tabelltable Ett tabelluttryckA table expression

ReturvärdeReturn value

Resultatet av ett tabelluttryck.The result of a table expression.

AnmärkningarRemarks

En fråga kan dock innehålla flera EVALUATE-instruktioner.A query can contain multiple EVALUATE statements.

ExempelExample

EVALUATE(
    'Internet Sales'
    )

Returnerar alla rader och kolumner från tabellen Internet Sales som en tabell.Returns all rows and columns from the Internet Sales table, as a table.

Se ävenSee also

DAX-frågorDAX queries
DEFINEDEFINE
ORDER BYORDER BY