EVENEVEN

Returnerar antalet avrundat uppåt till närmsta jämna heltal.Returns number rounded up to the nearest even integer. Du kan använda den här funktionen för att bearbeta objekt som kommer två och två.You can use this function for processing items that come in twos. En packningslåda accepterar till exempel rader med ett eller två objekt.For example, a packing crate accepts rows of one or two items. Lådan är full när antalet objekt, avrundat uppåt till närmaste två, matchar lådans kapacitet.The crate is full when the number of items, rounded up to the nearest two, matches the crate's capacity.

SyntaxSyntax

EVEN(number)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Värdet som ska rundas av.The value to round.

ReturvärdeReturn value

Returnerar antalet avrundat uppåt till närmsta jämna heltal.Returns number rounded up to the nearest even integer.

AnmärkningarRemarks

  • Om talet är icke-numeriskt returnerar EVEN felvärdet #VALUE!If number is nonnumeric, EVEN returns the #VALUE! .error value.

  • Oavsett vilket tecken talet har avrundas ett värde uppåt när det justeras bort från noll.Regardless of the sign of number, a value is rounded up when adjusted away from zero. Om tal är ett jämnt heltal sker ingen avrundning.If number is an even integer, no rounding occurs.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
= EVEN(1.5)= EVEN(1.5) Avrundar 1,5 till närmaste jämna heltalRounds 1.5 to the nearest even integer 22
= EVEN(3)= EVEN(3) Avrundar 3 till närmaste jämna heltalRounds 3 to the nearest even integer 44
= EVEN(2)= EVEN(2) Avrundar 2 till närmaste jämna heltalRounds 2 to the nearest even integer 22
= EVEN(-1)= EVEN(-1) Avrundar -1 till närmaste jämna heltalRounds -1 to the nearest even integer -2-2