FALSEFALSE

Returnerar det logiska värdet FALSE.Returns the logical value FALSE.

SyntaxSyntax

FALSE()  

ReturvärdeReturn value

Alltid FALSE.Always FALSE.

AnmärkningarRemarks

Ordet FALSE tolkas också som det logiska värdet FALSE.The word FALSE is also interpreted as the logical value FALSE.

ExempelExample

Formeln returnerar det logiska värdet FALSE när värdet i kolumnen 'InternetSales_USD'[SalesAmount_USD], är mindre än eller lika med 200 000.The formula returns the logical value FALSE when the value in the column, 'InternetSales_USD'[SalesAmount_USD], is less than or equal to 200000.

= IF(SUM('InternetSales_USD'[SalesAmount_USD]) >200000, TRUE(), false())  

I följande tabell visas resultaten när exempelformeln används med 'ProductCategory'[ProductCategoryName] för radetiketter och 'DateTime'[CalendarYear] för kolumnetiketter.The following table shows the results when the example formula is used with 'ProductCategory'[ProductCategoryName] in Row Labels and 'DateTime'[CalendarYear] in Column Labels.

True-FalseTrue-False KolumnetiketterColumn Labels
RadetiketterRow Labels 20052005 20062006 20072007 20082008 TotalsummaGrand Total
TillbehörAccessories FALSEFALSE FALSEFALSE TRUETRUE TRUETRUE FALSEFALSE TRUETRUE
CyklarBikes TRUETRUE TRUETRUE TRUETRUE TRUETRUE FALSEFALSE TRUETRUE
ClothingClothing FALSEFALSE FALSEFALSE FALSEFALSE FALSEFALSE FALSEFALSE TRUETRUE
KomponenterComponents FALSEFALSE FALSEFALSE FALSEFALSE FALSEFALSE FALSEFALSE FALSEFALSE
FALSEFALSE FALSEFALSE FALSEFALSE FALSEFALSE FALSEFALSE FALSEFALSE
TotalsummaGrand Total TRUETRUE TRUETRUE TRUETRUE TRUETRUE FALSEFALSE TRUETRUE

Se ävenSee also

Funktionen TRUETRUE function
Funktionen NOTNOT function
Funktionen IFIF function