ISEVENISEVEN

Returnerar TRUE om talet är jämnt, eller FALSE om talet är ojämnt.Returns TRUE if number is even, or FALSE if number is odd.

SyntaxSyntax

ISEVEN(number)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Värdet att testa.The value to test. Numret trunkeras om det inte är ett heltal.If number is not an integer, it is truncated.

ReturvärdeReturn value

Returnerar TRUE om talet är jämnt, eller FALSE om talet är ojämnt.Returns TRUE if number is even, or FALSE if number is odd.

AnmärkningarRemarks

  • Om talet inte är numeriskt returnerar ISEVEN #VALUE!If number is nonnumeric, ISEVEN returns the #VALUE! .error value.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.