ISNONTEXTISNONTEXT

Kontrollerar om ett värde inte är text (tomma celler är inte text) och returnerar TRUE eller FALSE.Checks if a value is not text (blank cells are not text), and returns TRUE or FALSE.

SyntaxSyntax

ISNONTEXT(<value>) 

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
värdevalue Det värde som du vill kontrollera.The value you want to check.

ReturvärdeReturn value

TRUE om värdet inte är text eller tomt, FALSE om värdet är text.TRUE if the value is not text or blank; FALSE if the value is text.

AnmärkningarRemarks

 • En tom sträng betraktas som text.An empty string is considered text.

 • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

I följande exempel visas beteendet för funktionen ISNONTEXT.The following examples show the behavior of the ISNONTEXT function.

//RETURNS: Is Non-Text 
= IF(ISNONTEXT(1), "Is Non-Text", "Is Text") 
 
//RETURNS: Is Non-Text 
= IF(ISNONTEXT(BLANK()), "Is Non-Text", "Is Text") 
 
//RETURNS: Is Text 
= IF(ISNONTEXT(""), "Is Non-Text", "Is Text") 

Se ävenSee also

InformationsfunktionerInformation functions