ISNUMBERISNUMBER

Kontrollerar om ett värde är ett tal och returnerar TRUE eller FALSE.Checks whether a value is a number, and returns TRUE or FALSE.

SyntaxSyntax

ISNUMBER(<value>)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
värdevalue Det värde som du vill testa.The value you want to test.

ReturvärdeReturn value

TRUE om värdet är numeriskt, annars FALSE.TRUE if the value is numeric; otherwise FALSE.

KommentarerRemarks

Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

I följande tre exempel visas beteendet för ISNUMBER.The following three samples show the behavior of ISNUMBER.

//RETURNS: Is number  
= IF(ISNUMBER(0), "Is number", "Is Not number")  
  
//RETURNS: Is number  
= IF(ISNUMBER(3.1E-1),"Is number", "Is Not number")  
  
//RETURNS: Is Not number  
= IF(ISNUMBER("123"), "Is number", "Is Not number")  

Se ävenSee also

InformationsfunktionerInformation functions