ISODDISODD

Returnerar TRUE om talet är ojämnt, eller FALSE om talet är jämnt.Returns TRUE if number is odd, or FALSE if number is even.

SyntaxSyntax

ISODD(number)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Värdet att testa.The value to test. Numret trunkeras om det inte är ett heltal.If number is not an integer, it is truncated.

ReturvärdeReturn value

Returnerar TRUE om talet är ojämnt, eller FALSE om talet är jämnt.Returns TRUE if number is odd, or FALSE if number is even.

AnmärkningarRemarks

  • Om talet inte är numeriskt returnerar ISODD #VALUE!If number is nonnumeric, ISODD returns the #VALUE! .error value.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.