Nya DAX-funktionerNew DAX functions

DAX förbättras kontinuerligt med nya funktioner och mekanismer som stöder nya tillägg.DAX is continuously being improved with new functions and functionality to support new features. Nya funktioner och uppdateringar ingår i uppdateringarna för tjänster, program och verktyg, som oftast sker varje månad.New functions and updates are included in service, application, and tool updates which in most cases are monthly.

Funktioner och mekanismer uppdateras löpande, men det är endast de uppdateringarna som har en synlig och praktisk påverkan för användare som beskrivs i dokumentationen.While functions and functionality are being updated all the time, only those updates that have a visible and functional change exposed to users are described in documentation. Nya funktioner och uppdateringar av den befintliga funktionen under det senaste året visas här.New functions and updates to existing function within the past year are shown here.

Viktigt

Inte alla funktioner stöds i alla versioner av Power BI Desktop, Analysis Services och Power Pivot i Excel.Not all functions are supported in all versions of Power BI Desktop, Analysis Services, and Power Pivot in Excel. Nya och uppdaterade funktioner introduceras vanligtvis i Power BI Desktop.New and updated functions are typically first introduced in Power BI Desktop.

Nya funktionerNew functions

FunktionFunction MånadMonth
ACCRINTACCRINT Juli.July. 20202020
ACCRINTMACCRINTM Juli.July. 20202020
AMORDEGRCAMORDEGRC Juli.July. 20202020
AMORLINCAMORLINC Juli.July. 20202020
COUPDAYBSCOUPDAYBS Juli.July. 20202020
COUPDAYSCOUPDAYS Juli.July. 20202020
COUPDAYSNCCOUPDAYSNC Juli.July. 20202020
COUPNCDCOUPNCD Juli.July. 20202020
COUPNUMCOUPNUM Juli.July. 20202020
COUPPCDCOUPPCD Juli.July. 20202020
CUMIPMTCUMIPMT Juli.July. 20202020
CUMPRINCCUMPRINC Juli.July. 20202020
DBDB Juli.July. 20202020
DDBDDB Juli.July. 20202020
DISCDISC Juli.July. 20202020
DOLLARDEDOLLARDE Juli.July. 20202020
DOLLARFRDOLLARFR Juli.July. 20202020
DURATIONDURATION Juli.July. 20202020
EFFECTEFFECT Juli.July. 20202020
FVFV Juli.July. 20202020
INTRATEINTRATE Juli.July. 20202020
IPMTIPMT Juli.July. 20202020
ISPMTISPMT Juli.July. 20202020
MDURATIONMDURATION Juli.July. 20202020
NOMINALNOMINAL Juli.July. 20202020
NPERNPER Juli.July. 20202020
ODDFPRICEODDFPRICE Juli.July. 20202020
ODDFYIELDODDFYIELD Juli.July. 20202020
ODDLPRICEODDLPRICE Juli.July. 20202020
ODDLYIELDODDLYIELD Juli.July. 20202020
PDURATIONPDURATION Juli.July. 20202020
PMTPMT Juli.July. 20202020
PPMTPPMT Juli.July. 20202020
PRICEPRICE Juli.July. 20202020
PRICEDISCPRICEDISC Juli.July. 20202020
PRICEMATPRICEMAT Juli.July. 20202020
PVPV Juli.July. 20202020
RATERATE Juli.July. 20202020
RECEIVEDRECEIVED Juli.July. 20202020
RRIRRI Juli.July. 20202020
SLNSLN Juli.July. 20202020
SYDSYD Juli.July. 20202020
TBILLEQTBILLEQ Juli.July. 20202020
TBILLPRICETBILLPRICE Juli.July. 20202020
TBILLYIELDTBILLYIELD Juli.July. 20202020
VDBVDB Juli.July. 20202020
YIELDYIELD Juli.July. 20202020
YIELDDISCYIELDDISC Juli.July. 20202020
YIELDMATYIELDMAT Juli.July. 20202020
COALESCECOALESCE Mars.March. 20202020
FIRSTNONBLANKVALUEFIRSTNONBLANKVALUE Feb 2020Feb. 2020
LASTNONBLANKVALUELASTNONBLANKVALUE Feb 2020Feb. 2020
CONVERTCONVERT Sep 2019Sept. 2019
REMOVEFILTERSREMOVEFILTERS Sep 2019Sept. 2019

Uppdaterade funktionerUpdated functions

FunktionFunction MånadMonth