NORM.S.DISTNORM.S.DIST

Returnerar standardnormalfördelningen (har ett medelvärde på noll och en standardavvikelse på ett).Returns the standard normal distribution (has a mean of zero and a standard deviation of one).

SyntaxSyntax

NORM.S.DIST(Z, Cumulative)

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
ZZ Värdet för vilket du vill ha fördelningen.The value for which you want the distribution.
KumulativtCumulative Kumulativ är ett logiskt värde som fastställer funktionens form.Cumulative is a logical value that determines the form of the function. Om kumulativt är TRUE, returnerar NORMS.DIST den kumulativa fördelningsfunktionen. Om det är FALSE returneras sannolikhetsfunktionen.If cumulative is TRUE, NORM.S.DIST returns the cumulative distribution function; if FALSE, it returns the probability density function.

ReturvärdeReturn value

Standardnormalfördelningen (har ett medelvärde på noll och en standardavvikelse på ett).The standard normal distribution (has a mean of zero and a standard deviation of one.

KommentarerRemarks

Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

EVALUATE { NORM.S.DIST(1.333333, TRUE) }

ReturnerarReturns

[Värde][Value]
0,9087887256040950.908788725604095

Se ävenSee also

Funktionen NORM.INVNORM.INV function
Funktionen NORM.DISTNORM.DIST function
NORM.S.INVNORM.S.INV