ODDODD

Returnerar antalet avrundat till närmsta ojämna heltal.Returns number rounded up to the nearest odd integer.

SyntaxSyntax

ODD(number)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Krävs.Required. Värdet som ska rundas av.The value to round.

ReturvärdeReturn value

Returnerar antalet avrundat till närmsta ojämna heltal.Returns number rounded up to the nearest odd integer.

AnmärkningarRemarks

  • Om talet inte är numeriskt returnerar ODD #VALUE!If number is nonnumeric, ODD returns the #VALUE! .error value.

  • Oavsett vilket tecken talet har avrundas ett värde uppåt när det justeras bort från noll.Regardless of the sign of number, a value is rounded up when adjusted away from zero. Om tal är ett udda heltal sker ingen avrundning.If number is an odd integer, no rounding occurs.

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
= ODD(1.5)= ODD(1.5) Avrundar 1,5 uppåt till närmaste udda heltal.Rounds 1.5 up to the nearest odd integer. 33
= ODD(3)= ODD(3) Avrundar 3 uppåt till närmaste udda heltal.Rounds 3 up to the nearest odd integer. 33
= ODD(2)= ODD(2) Avrundar 2 uppåt till närmaste udda heltal.Rounds 2 up to the nearest odd integer. 33
= ODD(-1)= ODD(-1) Avrundar -1 upp till närmaste udda heltal.Rounds -1 up to the nearest odd integer. -1-1
= ODD(-2)= ODD(-2) Avrundar -2 uppåt (från 0) till närmaste udda heltal.Rounds -2 up (away from 0) to the nearest odd integer. -3-3