Övriga funktionerOther functions

Dessa funktioner utför unika åtgärder som inte kan definieras av någon av kategorierna.These functions perform unique actions that cannot be defined by any of the categories.

I den här kategorinIn this category

FunktionFunction BeskrivningDescription
BLANKBLANK Returnerar ett blanksteg.Returns a blank.
ERRORERROR Genererar ett fel med ett felmeddelande.Raises an error with an error message.