SINHSINH

Returnerar talets hyperboliska sinus.Returns the hyperbolic sine of a number.

SyntaxSyntax

SINH(number)  

ParametrarParameters

PeriodTerm DefinitionDefinition
nummernumber Krävs.Required. Ett reellt tal.Any real number.

ReturvärdeReturn value

Returnerar talets hyperboliska sinus.Returns the hyperbolic sine of a number.

AnmärkningarRemarks

  • Formeln för hyperbolisk sinus är:The formula for the hyperbolic sine is:

    $$\text{SINH}(z) = \frac{e^{z} - e^{-z}}{2}$$$$\text{SINH}(z) = \frac{e^{z} - e^{-z}}{2}$$

  • Den här funktionen kan inte användas i DirectQuery-läge när den används i beräknade kolumner eller regler för säkerhet på radnivå (RLS).This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

ExempelExample

Sannolikhet för att få ett resultat på mindre än 1,03 sekunder.Probability of obtaining a result of less than 1.03 seconds.

= 2.868*SINH(0.0342\*1.03)

Returnerar 0,1010491Returns, 0.1010491