USEROBJECTIDUSEROBJECTID

Returnerar den aktuella användarens objekt-ID från Azure AD eller säkerhetsidentifieraren (SID).Returns the current user's Object ID from Azure AD or security identifier (SID).

SyntaxSyntax

USEROBJECTID()  

ParametrarParameters

Det här uttrycket har inte några parametrar.This expression has no parameters.

ReturvärdeReturn value

Den aktuella användarens objekt-ID från Azure AD för Power BI eller Azure Analysis Services-modeller eller SID för SQL Server Analysis Services-modeller.The current user's Object ID from Azure AD for Power BI or Azure Analysis Services models or SID for SQL Server Analysis Services models.