USERPRINCIPALNAMEUSERPRINCIPALNAME

Returnerar användarens huvudnamn.Returns the user principal name.

SyntaxSyntax

USERPRINCIPALNAME()  

ParametrarParameters

Det här uttrycket har inte några parametrar.This expression has no parameters.

ReturvärdeReturn value

UserPrincipalName vid tiden för anslutning.The userprincipalname at connection time.