Visual Basic dokumentation

Visual Basic är ett objektorienterat programmeringsspråk som utvecklats av Microsoft. Med hjälp av Visual Basic blir det snabbt och enkelt att skapa typsäkra .NET-appar.